Carcharu dau am gyflenwi cocên

  • Cyhoeddwyd
CocenFfynhonnell y llun, Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cocên ei ddarganfod ar safle gwaith Martyn Pagett

Mae dau ddyn o Dde Cymru oedd yn cyflenwi cocên i werthwyr cyffuriau wedi eu carcharu am 16 mlynedd.

Mi oedd Martyn Pagett, 32 oed, a Neil Strange, 61 oed, yn rhan o griw o droseddwyr ac maen nhw wedi eu carcharu am gynllwynio i gyflenwi cocên a thwyll ariannol.

Yr amcangyfrif ydy bod y cocên werth £1.2 miliwn.

Cafodd y ddau ddyn eu harestio ym Mryste y llynedd gan swyddogion Cymru o'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Mi ddaeth y swyddogion o hyd i £125,000 o arian pan gafon nhw eu harestio.

Mi ddaeth y swyddogion hefyd o hyd i wyth kilo o gocên o safle gwaith Martyn Pagett yn Nantyglo. Cafodd £9,000 ei ddarganfod yn agos i Reading.

Dywedodd Colin Williams o gangen Cymru yn yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol:

"Roedd y dynion yma yn ymwneud gyda thwyll ariannol ac yn darparu symiau mawr o gyffuriau dosbarth A i grwpiau troseddol eraill.

"Trwy roi Pagett a Strange dan glo mi ydyn ni wedi torri'r cylch rhwng y cyflenwyr a'r rhai ar y stryd sydd yn darparu'r cyffuriau ac yn achosi dioddefaint i gymunedau yn Ne Cymru."