Ffigyrau o'r diwydiant dur i wynebu cwestiynau

  • Cyhoeddwyd
dur

Bydd ffigyrau blaenllaw o'r diwydiant dur yn ymddangos ger bron grŵp o Aelodau Cynulliad ddydd Iau i roi tystiolaeth ar gyflwr y sector.

Ddeufis wedi i Tata Steel gyhoeddi y bydd 750 o weithwyr yn colli eu swyddi ym Mhort Talbot, bydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn clywed gan y cwmni, yn ogystal â Celsa a Liberty Steel.

Bydd yr aelodau hefyd yn cwestiynu undebau llafur a'r Gweinidog Economi, Edwina Hart.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, William Graham, bod yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant dur yn "real iawn ac yn peri llawer o bryder" wrth i deuluoedd wynebu cyfnod ansicr.

"Mae'r diwydiant dur yn rhan bwysig o economi Cymru," meddai. "Mae'n cyfrif am refeniw gwerth biliynau o bunnoedd ac yn cynnal miloedd o swyddi'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

"Mae'r pwyllgor wedi penderfynu gofyn i'r cynhyrchwyr dur, undebau a Llywodraeth Cymru beth yw'r sefyllfa, beth sy'n cael ei wneud i gefnogi dur Cymru, a beth sydd ar y gorwel i'r diwydiant yn y dyfodol."

Dywedodd uwch-swyddog gyda Tata wrth Aelodau Seneddol fis Chwefror nad oes sicrwydd y bydd y diwydiant dur yn osgoi mwy o ddiswyddiadau yn y dyfodol.