Apêl wedi gwrthdrawiad angheuol

  • Cyhoeddwyd
Damwain angheuol

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i wraig yn ei phedwardegau farw mewn gwrthdrawiad ger Pentrefoelas ddydd Sadwrn.

Digwyddodd y ddamwain rhwng Renault Clio arian a Mercedes SLK du ar ffordd yr A543 ychydig cyn 15:45.

Bu farw teithwraig yn y Mercedes yn y fan a'r lle. Mae ei theulu wedi cael gwybod am y ddamwain.

Cafodd dau ddyn oedd yn gyrru'r ceir - un yn ei ugeiniau a'r llall yn ei bedwardegau - eu cludo i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Uned Plismona Ffyrdd: "Mae ymchwiliad llawn ar y gweill a hoffem glywed gan unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd, allai fod wedi gweld y ddamwain."

Dylai unrhyw un sydd a gwybodaeth ffonio 101 a defnyddio'r cyfeirnod U028608