Dod o hyd i gorff dyn oedd ar goll

  • Cyhoeddwyd

Dywed yr heddlu sydd wedi bod yn chwilio am ddyn 61 oed sydd wedi bod ar goll o'i gartref yn y Fenni, eu bod wedi dod o hyd i'w gorff.

Roedd Gerald Jones wedi bod ar goll ers mis Ionawr.

Cafwyd hyd iddo yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd.

Dywed yr heddlu nad oedd yna unrhyw amgylchiadau amheus am ei farwolaeth.