Gêm ryngwladol ar nos Wener?!

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gêm heno fydd y pumed tro yng Nghaerdydd i Gymru chwarae ar nos Wener ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

Ar nos Wener 26 Chwefror bydd Cymru yn herio Ffrainc ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Ddim pawb sydd wedi gwirioni gyda'r amseru, gan gynnwys y sylwebydd Gareth Rhys Owen o adran Chwaraeon BBC Cymru:

Dwi wedi g'neud faux pas anferthol: trefnu cynnal swper ar yr un noson ma' Cymru yn chwarae. Er tegwch, mae gen i esgus am yr esgeulusdod cywilyddus: mae'r gêm ar nos Wener.

Pwy sy'n trefnu gêm Chwe Gwlad ar nos Wener gwedwch? Ac yn fwy perthnasol, pam?

Mewn gwirionedd ma'n anodd iawn i mi bwyntio bys gan fy mod i (fel aelod o'r byd cyfryngol) yn atebol. Mae'r gêm ar nos Wener oherwydd gofynion teledu.

Mae'r frwydr i hawlio gwylwyr yn un oesol, ond mae' hi'n frwydr sy'n dwyshau wrth i nifer y sianeli gynyddu a'r tŵf yn y tueddiad i droi at y we.

Yn fyw

Ond mae cynhyrchiadau byw yn parhau i ddenu'r niferoedd: o'r Brits echnos i'r Oscars nos Sul, ma'r awch yno i wylio digwyddiadau mawr yn fyw, yn enwedig gan ein bod ni yn medru rhannu'n profiadau a'n safbwyntiau ar wefanau cymdeithasol.

A chwaraeon yw'r maes perffaith i wneud hyn. Y penwythnos diwetha' cafodd gêm Manchester United yn erbyn yr Amwythig ei ddarlledu'n fyw. Mae'r 50 gêm ddiwetha' y mae United wedi chwarae yng nghwpan FA Lloegr wedi cael eu dangos yn fyw. Pam? Am bod y darlledwyr yn gwybod bod canran uwch o bobl eisiau gwylio United.

Disgrifiad o’r llun,
"Be' ti'n feddwl o lif byw arbennig Cymru Fyw 'te James?"

Hunllef i deithwyr

Sgil effaith hyn yw bod y gwylwyr yn cael gwledd o arlwy ac hynny 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Y rhai sy'n dioddef yw'r cefnogwyr sy'n mynd i'r gemau.

Does dim osgoi'r ffaith bod gêm rhyngwladol nos Wener yn hunllef i unrhyw un sy'n byw y tu allan i Gaerdydd (pob lwc i'r sawl ydd yn teithio i lawr yr A470 prynhawn yma).

Y cefnogwyr "go iawn" sydd yn dioddef ar bob achlysur. Mae hyn yn berthnasol ar gyfer cefnogwyr pêl-droed, criced, rygbi triarddeg ag unrhyw gamp arall sydd wedi penderfynu rhannu 'stafell wely 'da'r darlledwyr teledu.

A'r peth gwaethaf yw fy mod i mor euog ag unrhyw un o fanteisio ar dorreth o adloniant sydd ar gael ar draul y cefnogwyr selog.

Dwi'n cofio cwyno pan ddechreuodd gemau'r bencampwriaeth gael eu chwarae ar y Sul, ond bellach dwi'n mwynhau'r ffaith bod y gemau yn cael eu gwasgaru ar draws y penwythnos.

Yr unig beth calonogol alla'i ddweud am Gynghrair Europa yw bod ei bodolaeth yn golygu bod yna rhywbeth i'w wylio ar y bocs ar nosweithiau Iau.

Ac er mae hanner awr wedi dau ar brynhawn dydd Sadwrn yw'r amser 'cywir' i gynnal gêm rygbi, ma' Scrum V ar nos Wener nawr yn rhan anatod o fy wythnos.

A beth am heno? Wel dwi wedi llwyddo i berswadio fy ngwraig i newid yr amser bwyta o wyth i hanner awr wedi saith ac ma ambell un o'r gwesteion eisoes wedi danfon neges destun ata i awgrymu ein bod ni yn rhuthro drwy'r pryd ac yn anwybyddu pwdin. Ac os yw'r cynllun yn gweithio, be newn ni wedyn? Wel edrych ar y gêm ar y teledu wrth gwrs.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
"Reit te, ble mae'r teli 'na?"

Straeon perthnasol