Tywysog Cymru a Dug Caergrawnt yn ymweld â de Cymru

  • Cyhoeddwyd
william charlesFfynhonnell y llun, PA/GETTY

Bydd Tywysog Cymru yn ymweld â nifer o gymunedau yn ne Cymru ddydd Gwener.

Fe fydd Y Tywysog Charles yn cychwyn y diwrnod yn Ysgol Gynradd Stebonheath yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin, lle bydd yn cael cyfle i weld system dechnoleg dŵr glaw'r ysgol, yn ogystal â chyfarfod staff a disgyblion fu'n rhan o'r prosiect cyn mynychu cyngerdd yn neuadd yr ysgol.

Yna, bydd y Tywysog yn teithio i safle Airborne Systems ym Mhen-y-bont, cwmni sy'n dylunio a chynhyrchu parasiwtiau milwrol ac offer awyr arbenigol, cyn ymweld â ffatri gwneud gwifrau telegyfathrebu Prysmian yn Aberdâr, er mwyn agor canolfan gwasanaethau cwsmeriaid.

Fe fydd ymweliad y Tywysog yn dod i ben wrth iddo ddychwelyd i Sir Gaerfyrddin, i ymweld â Chlwb Rygbi Llanymddyfri.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House fod y cysylltiad â'r clwb a ffurfiwyd yn 1881, yn agos at galon Y Tywysog gan ei fod yn un o'i noddwyr.

Ychwanegodd llefarydd: "Bydd y Tywysog yn cyfarfod a thîm ieuenctid y clwb wrth iddynt gymryd rhan mewn sesiwn ymarfer ar y cae, cyn mynychu derbyniad gyda chefnogwyr, gwirfoddolwyr, staff a chwaraewyr y tîm cyntaf.

"Mae wedi bod yn noddwr ers 2009 ac mae adeilad y clwb, a adeiladwyd gan wirfoddolwyr, yn ganolbwynt i lawer o sefydliadau lleol gan gynnwys Clwb y Ffermwyr Ifanc a Phrifysgol y Drydedd Oes."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Tywysog William yn cefnogi Cymru yn ystod Cwpan y Byd, tra fod ei frawd, Y Tywysog Harry yn cefnogi Lloegr

Yn y cyfamser, bydd Dug Caergrawnt yn cwrdd â chwaraewyr rygbi sydd wedi eu hanafu, cyn gwylio'r gêm rhwng Cymru a Ffrainc yn Stadiwm y Principality nos Wener.

Mae'r Tywysog William yn un o noddwyr Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru.

Mae'r ymddiriedolaeth, gafodd ei sefydlu yn 1972, yn helpu chwaraewyr sydd wedi cael eu hanafu'n ddifrifol wrth chwarae rygbi.

Fe ddaeth Y Tywysog yn noddwr brenhinol Undeb Rygbi Cymru ym mis Chwefror 2007.