Iawndal o £39,000 i ddynes o Gaernarfon

Cyhoeddwyd

Mae dynes o Gaernarfon anafodd ei garddwrn mewn gêm bêl-droed wedi cael iawndal o £39,000 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Roedd Leesa Arkless yn gôlgeidwad mewn gêm yn mis Ebrill 2009 pan gafodd ei tharo i'r llawr gan rym y bêl.

Cafodd driniaeth yn Ysbyty Gwynedd, ond methodd meddyg a gweld bod un o'i hesgyrn wedi cracio.

Aeth yn ôl i'r ysbyty ddiwedd 2009 oherwydd y boen, ond chafodd yr anaf ddim mo'i ddarganfod yn iawn tan fis Chwefror 2010.

Clywodd yr Uchel Lys i Ms Arkless gael llawdriniaeth ym mis Mai 2011, ond nad oedd yn llwyddiannus.

'Tyst credadwy'

Er gwaetha triniaeth bellach yn 2013, dyw esgyrn ei garddwrn yn dal ddim wedi asio'n iawn, a bydd angen llawdriniaeth arall arni yn y dyfodol.

Dywedodd y barnwr, Mr Ustus Dove, bod Ms Arkless yn "dyst credadwy" nad oedd wedi gorliwio'r boen roedd hi'n ei deimlo.

Wrth ganiatau'r iawndal, dywedodd fod y meddyg a'i gwelodd hi gyntaf wedi'r gêm bêl-droed wedi bod yn esgeulus.

Er nad oedd y barnwr yn barod i feirniadu techneg y meddyg, dywedodd ei fod "wedi methu a rhoi safon gofal derbyniol" yn yr achos hwn.