Beth fyddai'ch enw sanctaidd?

Cyhoeddwyd

Beth fyddai'ch enw chi petai chi'n cael eich sancteiddio?

Ar ddiwrnod ein nawddsant, cyfle i chi ddefnyddio teclyn gwyddonol Cymru Fyw fydd yn dadansoddi eich cymeriad ac yn rhagweld eich enw petai chi'n sant.

Mae gwefan Wicipedia'n rhestru dros 120 o enwau seintiau Cymru, ac wrth gwrs mae 20,000 wedi'u claddu ar Ynys Enlli.

Cofiwch beidio bod yn farus, a rhannwch hwn gyda'ch ffrindiau er mwyn iddyn nhw hefyd brofi'r pleser o wybod eu tynged.

Bendith arnoch chi!

[Os ydych chi'n darllen hwn ar ap Cymru Fyw, yna cliciwch yma er mwyn i'r hud a lledrith weithio.]

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol