Cwest Cheryl James: Disgrifio sylw 'iasol'

  • Cyhoeddwyd
Pte Cheryl James

Mae cwest i farwolaeth Cheryl James ym marics Deepcut yn Surrey wedi clywed ei bod wedi dweud wrth ffrind y byddai'n "hawdd iawn i rywun saethu ei hun".

Cafodd y Preifat James, oedd yn 18 oed, ei chanfod yn farw gyda bwled yn ei phen yn safle'r fyddin yn Surrey ar 27 Tachwedd 1995.

Dywedodd Yvonne Sneddon wrth y cwest fod y Preifat James, oedd o Langollen, wedi gwneud y "sylw rhyfedd" ar daith bws yn ôl i farics Deepcut ar ôl bod yn yfed.

Yn ôl Ms Sneddon, roedd y sgwrs wedi digwydd ychydig fisoedd ar ôl i filwr arall saethu ei hun yn farw yn yr un barics.

Dywedodd mewn datganiad nad oedd y Preifat James wedi bod yn ymddwyn yn wirion cyn gwneud y sylw.

'Ias'

"Fe roddodd ias i mi," meddai Ms Sneddon.

Clywodd y cwest gan dyst arall oedd yn dweud bod Cheryl wedi dweud wrtho ei bod wedi cael ei gorfodi i gyfarfod milwr arall yn ei ystafell.

Dywedodd Mark Beards wrth y cwest bod y Preifat James wedi dweud wrtho fod rhingyll wedi dweud wrthi am wneud hyn, ac roedd Mr Beards wedi cymryd fod hyn yn drefniant er mwyn cael rhyw.

Ychwanegodd cyn-filwr arall wrth y cwest bod Cheryl James wedi gofyn iddo am ryw o flaen ei chariad y noson cyn iddi farw.

Mewn tystiolaeth, dywedodd Andrew Carter fod y Preifat James wedi bod allan yn yfed cyn dychwelyd i lety'r dynion gyda'r Preifat Paul Wilkinson, sef milwr yr oedd hi mewn perthynas ag o.

Cheryl James oedd yr ail o bedwar recriwt i farw mewn amgylchiadau tebyg yn y barics mewn cyfnod o saith mlynedd.

Mae'r cwest yn parhau.