Cyhoeddi grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru

  • Cyhoeddwyd
Scene from Mametz
Disgrifiad o’r llun,
Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn cael ei chyllido gan y Cyngor Celfyddydau

Bydd 67 o gwmnïau celfyddydol yn rhannu dros £25.8m o fis Ebrill, yn ôl ffigyrau gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae'r rhai sy'n elwa yn cynnwys cwmnïau opera, theatrau a cherddorfeydd, yn ogystal â chanolfannau'r celfyddydau a grwpiau addysgiadol.

Dyma'r bennod olaf o adolygiad buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC), sydd wedi penderfynu faint o gwmnïau sydd yn derbyn grantiau blynyddol, a faint o arian i'w ddosbarthu.

Mae'n cymharu â chyllid o £27.1m yn 2015/16.

Dywedodd cadeirydd CCC, Dai Smith fod y broses wedi bod yn un "heriol".

Mae cwmnïau sydd yn derbyn llai na £150,000 wedi cael eu diogelu o unrhyw doriadau.

Ond fe fydd eraill fel Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru a Theatr Cenedlaethol Cymru yn gweld toriadau yn eu cyllidebau.

Fe fydd Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn gweld ei gyllid yn gostwng o £4,539,538 yn 2015/16 i £4,380,654 yn 2016/17.

Ffynhonnell y llun, Ballet Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bydd nawdd Ballet Cymru yn codi o £193,842 i £243,842

Ond mae dau sefydliad wedi gweld cynnydd.

Bydd Ballet Cymru yn codi o £193,842 i £243,842, tra bydd Sinfonia Cymru bron yn dyblu i £111,459 o £210,459.

Dywedodd Dai Smith: "Mae o wedi bod yn adolygiad heriol. Serch hynny, rydym yn benderfynol o'r cychwyn i fod yn heriol, yn ddewr ac yn bell gyhraeddol.

"Er gwaetha gwaethaf toriad pellach o £1.5 miliwn o du Llywodraeth Cymru, rydym wedi gallu sicrhau a chynnal rhwydwaith cenedlaethol o sefydliadau sy'n perfformio i'r safonau uchaf."

Cafodd yr adolygiad buddsoddiad diwethaf ei gynnal yn 2010.

Mae'r CCC yn dosbarthu grantiau blynyddol, sef arian refeniw, i gefnogi gwaith craidd cwmnïau celfyddydol yng Nghymru.

Mae'r cyngor hefyd yn dosbarthu arian loteri ar gyfer prosiectau penodol.

Cwmnïau newydd

O'r 67 o gwmnïau fydd yn derbyn arian refeniw yn y flwyddyn ariannol nesaf, bydd pedwar cwmni newydd yn eu plith:

  • Arts Alive - Elusen gelfyddydol addysgiadol a leolir yng Nghrug Hywel, Powys;
  • Sefydliad y Glowyr Coed Duon - Canolfan cymunedol y celfyddydau yn Sir Caerffili;
  • Jukebox Collective - Cwmni dawnsio stryd o Gaerdydd;
  • Y Neuadd Les, Ystradgynlais - Canolfan i'r celfyddydau a'r gymuned ym Mhowys.

Yn ystod yr adolygiad buddsoddiad roedd 94 o gwmnïau wedi gwneud cais am fwy na £32m gan CCC.

Rhai'n colli allan

Yn ogystal â'r pedwar cwmni newydd i gyrraedd y rhestr derfynol, mae pump arall yn colli ei nawdd o fis Ebrill 2016:

  • Earthfall - Cwmni dawns a theatr o Gaerdydd;
  • Dawns TAN - Cwmni dawns yn ardal Castell-nedd Port Talbot;
  • Theatr Ffynnon - Theatr i bobl ag anableddau yng Nghwmbrân;
  • Touch Trust - Cwmni sy'n darparu rhaglenni symud creadigol unigryw ar gyfer unigolion ag anableddau dysgu;
  • SWICA Carnival - Cwmni o Gaerdydd sy'n trefnu carnifalau ar draws y wlad.