graffeg newyddion
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Economi: Y ddadl dros aros neu adael yr UE

22 Chwefror 2016 Diweddarwyd 22:04 GMT

Yng Nghymru, fe fydd dadleuon economaidd o ran aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd yn chwarae rhan amlwg iawn yn yr ymgyrchu dros y misoedd nesaf.

I ba raddau ydan ni'n elwa'n ariannol o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd?

Beth fyddai effaith gadael ar yr economi, byd busnes ac ar fewnfudo?

Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Aled ap Dafydd, sydd wedi bod yn edrych ar y ffigyrau.