Cyngor Conwy i benderfynu ar gasgliadau sbwriel misol

Cyhoeddwyd

Fe allai biniau gael eu casglu bob pedair wythnos yn sir Conwy os bydd cynlluniau i newid y drefn bresennol yn cael sêl bendith ddydd Mawrth.

Petai'n cael ei dderbyn, byddai'n golygu mai Conwy yw'r awdurdod lleol cynta' yng Nghymru i gwtogi i gasgliadau unwaith y mis.

Yn gynharach y mis yma fe wnaeth Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid Cyngor Conwy argymell bwrw 'mlaen gyda'r newid.

Yn ogystal ag arbed arian i'r cyngor, un o'r amcanion yw annog pobl i ailgylchu mwy.

Ar hyn o bryd mae biniau sbwriel yn cael eu casglu unwaith bob pythefnos, fel nifer o ardaloedd eraill yng Nghymru.

Mae yna dri chyngor Cymreig sydd wedi torri lawr i gasgliadau bob tair wythnos.

Os bydd y newid yn cael ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Conwy, bydd gwastraff bwyd ac ailgylchu'n parhau i gael ei gasglu bob wythnos.

Yn ogystal, mae'r pwyllgor wedi argymell cynnal casgliadau ychwanegol i gewynnau ac ar gyfnodau prysuraf o'r flwyddyn. Byddai biniau ychwanegol yn cael eu dosbarthu i deuluoedd mwy hefyd.

Yn ôl y cyngor, mae tua 59% o wastraff yn cael ei ailgylchu, ond mae'r sir eisiau cynyddu'r ffigwr.

Straeon perthnasol