Lluniau: Gwobrau'r Selar 2016

dawnsio

Cafodd noson wobrwyo flynyddol cylchgrawn Y Selar ei chynnal yn Aberystwyth nos Sadwrn 20 Chwefror. Trwy garedigrwydd Y Selar dyma i chi rai o'r uchfafbwyntiau mewn lluniau:


Image caption David R Edwards lleisydd Datblygu - enillwyr cyntaf gwobr 'Cyfraniad Arbennig' Gwobrau'r Selar
Image caption Aled Rheon, un o artistiaid prosiect Gorwelion, fu'n perfformio ar y noson
Image caption Huw Stephens yn gwenu o glust gan ei fod o'n rhannu'r wobr am y Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau gyda Lisa Gwilym
Image caption Rogue Jones ar y llwyfan
Image caption Terfysg, un o glwstwr o fandiau addawol o Ynys Môn
Image caption Cpt Smith, y band pync o sir Gâr
Image caption Sŵnami o Ddolgellau, enillwyr mawr y noson. Roedd 'na bedair gwobr iddyn nhw gan gynnwys y Band Gorau a'r Gân Orau
Image caption Yr Artist Unigol Gorau, Yws Gwynedd. Enillodd wobr y Fideo Gorau hefyd am 'Sebona Fi'
Image caption HMS Morris, un arall o artistiaid Gorwelion fu'n perfformio yn Undeb y Myfyrwyr

HMS Morris, un arall o artistaid Gorwelion fu'n perfformio yn Undeb y Myfyrwyr

Image caption Calfari o Ynys Môn enillodd y wobr am y record fer orau 'Nôl ac Ymlaen'
Image caption Roedd y gwynt efo Band Pres Llareggub yn y categori Band Newydd Gorau
Image caption Noson i'w chofio i'r dorf yn Aberystwyth. Welwn ni chi eto yn 2017!

Uchafbwyntiau ar raglen Lisa Gwilym, C2 BBC Radio Cymru, nos Fercher, 24 Chwefror, 19:00.