£2m i gefnogi gofalwyr yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Bydd £2m ar gael gan Lywodraeth Cymru i gefnogi'r 370,000 o ofalwyr yng Nghymru dros y ddwy flynedd nesaf.

Yn ôl y llywodraeth mae 90,000 o ofalwyr yn gofalu am deulu a ffrindiau am o leiaf 50 awr yr wythnos.

Dywedodd y llywodraeth y byddai'r arian yn cael ei ddefnyddio er mwyn "gweithio mewn partneriaeth ar draws y sector iechyd" a "gwella hawliau gofalwyr".

Wrth wneud y cyhoeddiad, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, y byddai'r pecyn arian yn "amddiffyn ac ehangu'r cynnydd sydd eisoes wedi'i gyflawni ar gyfer gofalwyr gan fyrddau iechyd, ymddiriedolaethau'r gwasanaeth iechyd ac awdurdodau lleol".