12 mlynedd o garchar i Reemus Hamza am dreisio

  • Cyhoeddwyd
remus hamzaFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae dyn 40 oed wedi ei gael yn euog o dreisio menyw 20 oed yng Nghaerdydd yn ystod wythnos agoriadol y tymor coleg y llynedd.

Roedd Remus Hamza, sy'n wreiddiol o Romania, wedi gwadu cyhuddiad o dreisio gan honni bod y fenyw wedi cytuno i gael rhyw gydag e ar 20 Medi, 2015.

Bu'r rheithgor yn Llys y Goron Casnewydd yn ystyried eu dyfarniad am lai nag awr cyn penderfynu bod Hamza'n euog.

Clywodd y llys bod Hamza wedi gafael yn y fenyw a'i thynnu i res o berthi yn agos i Brifysgol Caerdydd a'r Ganolfan Ddinesig yn oriau man y bore.

Roedd tystiolaeth DNA yn profi bod Hamza wedi cael rhyw gyda'r fenyw.

Dywedodd yr erlyniad nad oedd y fenyw yn gallu cofio'r hyn ddigwyddodd, ond ei bod yn rhy feddw i fod wedi medru cydsynio i gael rhyw gydag ef.

Daeth yr ymosodiad i ben pan wnaeth dyn arall oedd yn pasio dynnu llun ohono am ei fod yn amheus o'r hyn oedd yn digwydd, ac yna fe ffoniodd yr heddlu.

Wrth ei ddedfrydu i garchar am 12 mlynedd, dywedodd y barnwr ei fod wedi cuddio yn y gobaith y byddai menyw yn pasio er mwyn iddo gymryd mantais ohoni, ac mai dyna'n union a wnaeth.

Ond ychwanegodd bod Hamza'n droseddwr peryglus, ac felly ni fydd yn cael ei rhyddhau o garchar tan i'r gwasanaeth parôl benderfynu bod hynny'n ddiogel.

Bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.