Nawdd S4C gan y BBC i barhau ar yr un lefel yn 2017/18

  • Cyhoeddwyd
S4C

Mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi cadarnhau y bydd y nawdd sy'n cael ei roi i S4C yn aros ar yr un lefel ar gyfer 2017/18.

Fe gafodd y ffigwr o £74.5m ei gadarnhau gan gadeirydd yr ymddiriedolaeth, Rona Fairhead at Gadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones.

Mae'r setliad ariannu presennol yn dod i ben ym mis Mawrth 2017, ond mae'r ymddiriedolaeth wedi addo parhau gyda'r un lefel ariannu hyd at 2018 i roi sefydlogrwydd ariannol i'r sianel yn ystod adolygiad y Llywodraeth, drwy gytundeb â Bwrdd Gweithredol y BBC.

Daw yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth y bydd yn parhau i ariannu'r sianel yn 2016/17 ar y lefel bresennol ac yn adolygu'r sianel yn 2017.

Mae'r arian gafodd ei gyhoeddi ddydd Mercher yn ychwanegol at y 520 awr o raglenni y bydd y BBC yn ei ddarparu ar gyfer S4C bob blwyddyn.

Dywedodd Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC, Rona Fairhead: "Rwyf wrth fy modd y gallwn ddarparu arian sefydlog ar gyfer darlledu Cymraeg ar S4C yn ystod y cyfnod pwysig hwn i'r sianel.

"Rydym yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod cynulleidfaoedd yng Nghymru'n cael eu gwasanaethu'n dda yn y ddwy iaith ac rwy'n gobeithio y bydd partneriaeth lwyddiannus y BBC ac S4C yn parhau i gyfnod y Siarter nesaf."