Plaid Cymru'n addo 'cenedl decach' wrth lansio'i hymgyrch

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi addo sicrhau "cenedl decach, fwy ffyniannus" wrth i'r blaid lansio'i hymgyrch ar gyfer etholiad y Cynulliad.

Torri amseroedd aros y gwasanaeth iechyd, gwella safonau ysgolion a thalu rhannau o ffioedd dysgu myfyrwyr yw rhai o flaenoriaethau Leanne Wood.

Maen nhw ymysg naw o brif bolisïau a lansiwyd gan Blaid Cymru ddydd Mercher sy'n ganolog i'w hymgyrch cyn y bleidlais fis Mai.

Wedi 17 mlynedd o dan arweiniad llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd, mae Ms Wood cyhuddo'r blaid o fethu gyda gwasanaethau cyhoeddus.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Plaid yn lansio eu hymgyrch yng Nghaerdydd ddydd Mercher

Mae Plaid Cymru yn addo creu Cymru "iach, fwy clyfar a chyfoethocach" ac mae ei phrif bolisïau yn cynnwys:

  • Darparu diagnosis cancr o fewn 28 diwrnod
  • Darparu 1,000 o ddoctoriaid a 5,000 o nyrsys yn ychwanegol i dorri amseroedd aros
  • Diddymu ffioedd gofal yn y cartref i'r henoed a phobl â dementia
  • Rhoi addysg cyn ysgol am ddim i blant tair blwydd oed
  • Codiad cyflog o 10% i athrawon sy'n ennill sgiliau ychwanegol
  • Dileu gwerth £18,000 o ddyled i raddedigion a chreu 50,000 o brentisiaethau
  • Buddsoddi mewn isadeiledd trafnidiaeth, egni ac ynni gwyrdd
  • Creu Asiantaeth Ddatblygu Cymru
  • Torri trethi busnes

'Tîm cryf, unedig'

Dyma'r rhaglen llywodraethu fwyaf uchelgeisiol erioed gan y blaid, yn ôl yr arweinydd:

"Mae popeth a wna Plaid Cymru yn cael ei yrru gan ein hawydd i sicrhau cenedl decach, fwy ffyniannus sy'n medru sefyll ar ei thraed ei hun," meddai Ms Wood.

Dywedodd mai Llafur oedd ar fai am ddirywiad mewn safon gwasanaethau cyhoeddus ac am fethiant yr economi yn dilyn 17 o flynyddoedd wrth y llyw ers dechrau datganoli.

Ychwanegodd Ms Wood: "Gyda thîm cryf ac unedig, mae Plaid Cymru'n barod i arwain Cymru ar ei thaith tuag at fod yn genedl ffyniannus sy'n medru cynnal economi wydn."

Dadansoddiad Bethan Lewis, Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru:

Stadiwm Dinas Caerdydd oedd y lleoliad ar gyfer cic gynta' ymgyrch etholiadol Plaid Cymru.

Yn debyg i'r tîm cartre', fydd hi ddim yn hawdd i'r blaid wrth geisio cyrraedd brig y tabl erbyn mis Mai gyda'r arolygon barn yn awgrymu nad yw eu cefnogaeth wedi symud fawr ddim dros y misoedd diwetha'.

Serch hynny, maen nhw'n mynnu eu bod yn cynnig rhaglen i arwain Cymru - rhaglen sydd â'r ffocws yn glir ar dair uchelgais - i wneud Cymru'n iachach, yn fwy clyfar trwy eu polisïau addysg a'n gyfoethocach.

Ymhlith y polisïau mwyaf trawiadol mae'r cynllun i ddileu hyd at £18,000 o ddyled myfyrwyr sy'n dod 'nôl i Gymru i weithio

Dywedodd Leanne Wood mai refferendwm fydd yr etholiad yma ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac mae'r blaid yn addo hyfforddi 1000 o feddygon ychwanegol. Ond a fydd eu cynllun i ail-strwythuro'r gwasanaeth yn dal y dychymyg?

Mae ei phroffil wedi codi ers dadleuon teledu'r arweinwyr llynedd ond i arweinydd sydd wedi methu hyd yma i gymryd camau mawr ymlaen yn etholiadol, dyma brawf mwyaf Leanne Wood yn y pedair blynedd ers iddi gymryd y llyw.