Bandiau ar benwythnos ola'r Urdd

  • Cyhoeddwyd
steddfod

Eleni am y tro cyntaf bydd Eisteddfod yr Urdd yn cynnwys gŵyl gerddorol i bobl ifanc ar y dydd Gwener a Sadwrn olaf.

Bydd bandiau ac artistiaid ar y llwyfan perfformio gydol y dydd, gyda bar a chae wedi ei neilltuo i ieuenctid wersylla ar y Maes ar y nos Sadwrn.

Mae Eisteddfod 2016 yn cael ei chynnal ar dir Ysgol Uwchradd Y Fflint.

O ran goruchwyliaeth y bar ag alcohol dywedodd llefarydd ar ran yr Urdd: "Mae gennym gwmni diogelwch ar y Maes am 24 awr ac fe fydd staff y cwmni gyda chymwysterau penodol ar ddyletswydd ynghyd â staff yr Urdd.

"Yn unol â'r amodau llogi safle ar y Maes, nid oes modd i unrhyw stondinwr werthu alcohol ar y Maes."

Yn chwarae ar y nos Sadwrn fydd Mellt, Y Bandana a Candelas.

Yn ôl Branwen Haf, trefnydd y penwythnos: "Mi fydd y nos Sadwrn yn gyfle i ddathlu'r Eisteddfod ac yn rhoi clo cyffrous i'r wythnos.

"Mae Eisteddfod yr Urdd ers blynyddoedd yn rhoi llwyfan i dros 30 o fandiau ac artistiaid yn ystod yr wythnos, ond bydd yn braf eleni gallu ymestyn hyn i'r nos Sadwrn hefyd."

Ychwanegodd Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "Mae hwn yn ddatblygiad newydd a chyffrous ac rydym yn hyderus y bydd yn apelio at aelodau hŷn yr Urdd."