Gwasanaeth strôc mewn siop bentref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae elusen yn agor pwynt gwybodaeth mewn siop yn Sir Y Fflint er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am symptomau a sgil-effeithiau strôc.

Dyma'r ganolfan gyntaf o'i bath gan y Gymdeithas Strôc, ac mae'r elusen yn gobeithio adeiladu ar y cynllun sy'n cychwyn yn siop Will's yng Nghaerwys. Y gobaith yw y bydd busnesau ar draws Cymru a thu hwnt yn gallu darparu'r wybodaeth yma maes o law.

Mae'r elusen eisiau ei gwneud hi'n haws i oroeswyr a'u gofalwyr wybod pa wasanaethau sydd ar gael yn y gymuned - gan gychwyn efo'r siop yng Nghaerwys.

Fe fydd y siop yn darparu gwybodaeth ddwyieithog o fudd i bobol sy'n cael strôc, perthnasau, gofalwyr a'r gymuned yn gyffredinol, ac fe fydd sticer ar ffenest y siop yn nodi bod yna fanylion oddi mewn am y gwasanaethau perthnasol.

Fe ddaeth y syniad ar ôl i'r Gymdeithas gynnal digwyddiad llwyddiannus yno y llynedd, lle roedd modd i bobl fonitro'u pwysau gwaed.

Mae'r elusen yn dweud bod y cyflwr yn effeithio ar un ym mhob chwe pherson trwy'r DU, ac yn taro 7,000 o bobl yng Nghymru bob blwyddyn.