Methiannau yng ngofal dynes fu farw o geulad gwaed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Margaret Hiorns i'r ysbyty gyda haint, ond dywedodd ei mab ei fod wedi darganfod cleisiau a briw ar ei chefn

Mae crwner wedi dweud bod methiannau yng ngofal dynes fu farw o geulad gwaed mewn ysbyty yn Sir Gaerfyrddin.

Aeth Margaret Hiorns, 85 oed, i Ysbyty Glangwili gyda haint ar ei brest yn 2013, ond bu farw llai na deufis yn ddiweddarach yn dilyn cyfres o broblemau a gwaethygiad yn ei hiechyd.

Wrth roi tystiolaeth i'r cwest, dywedodd ei mab bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cadw gwybodaeth am ei thriniaeth yn ôl, a bod ei fam wedi dioddef oherwydd esgeulustod.

Wrth gofnodi rheithfarn naratif, dywedodd y crwner y byddai'n ysgrifennu at y bwrdd iechyd i bwysleisio'r pwysigrwydd o fonitro cleifion ac i ystyried y defnydd o gyffur sy'n atal ceuladau gwaed.

'Poen difrifol'

Clywodd y cwest yn Llanelli bod Margaret Hiorns wedi cael y cyffur Tinzarapin pan aeth i Ysbyty Glangwili gyda'r haint ar ei brest.

Honnodd ei mab, Mike, ei bod wedi cael y cyffur am gyfnod oedd yn rhy hir, ac nad oedd hi wedi ei monitro yn gywir rhag ofn bod problemau pellach, fel gwaedu mewnol.

Pythefnos yn ddiweddarach, dywedodd Mr Hiorns ei fod wedi darganfod cleisiau a briw ar gefn ei fam. Dywedodd ei bod mewn poen difrifol.

Clywodd y cwest bod Mrs Hiorns yn dioddef o waedu mewnol ac fe gafodd drallwysiad gwaed brys. Mae ei theulu yn dweud nad oedden nhw wedi cael gwybod am hynny.

'Tystiolaeth o fethiannau difrifol'

Clywodd y cwest hefyd gan dyst oedd yn arbenigo mewn nyrsio, Joanna James, a dywedodd ei bod wedi gweld tystiolaeth o fethiannau difrifol wnaeth gyfrannu at y gwaethygiad yng nghyflwr Mrs Hiorns.

Dywedodd tyst arbenigol arall, Dr Edward Anthony Bliss, a ddywedodd bod elfen o ofal gwael, ond nid esgeulustod.

Wrth gofnodi rheithfarn narratif, dywedodd y crwner Mark Layton bod methiannau wrth reoli gofal Mrs Hiorns yn Ysbyty Glangwili.

Ychwanegodd y byddai'n ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Hywel Dda i bwysleisio'r pwysigrwydd o fonitro cleifion ac i ystyried y defnydd o gyffur Tinzarapin.

Ymateb y Bwrdd Iechyd

Dywedodd llefarydd ar ran bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

"Mae ymchwiliad trylwyr y crwner wedi datgelu methiannau yn rheolaeth gofal Mrs Hiorns pan ddatblygodd y ceulad gwaed. Mae'r Bwrdd yn ymddiheuro o waelod calon am hyn ac am sicrhau teulu Mrs Hiorns y byddwn yn cymryd camau i ateb y methiannau.

"Rydym wedi adolygu'r canllawiau am ddefnydd y meddyginiaeth yr oedd Mrs Hiorns yn ei dderbyn ac yn fodlon bod y dôs a gafodd yn briodol.

"Ond rydym hefyd yn croesawu ymchwil sy'n digwydd ar hyn o bryd allai fod o gymorth i glinigwyr i ystyried y risg yn well mewn achosion fel hyn.

"Mae'r Bwrdd yn gwadu mwyafrif yr honiadau a wnaed gan Mr Hiorns yn y cwest, ac yn cadarnhau nad oes tystiolaeth i gefnogi llawer o'r honiadau yn erbyn y Bwrdd."