Pontydd Hafren yn nwylo'r cyhoedd erbyn 2017?

Cyhoeddwyd

Mae aelod seneddol wedi dweud y gallai'r ddwy bont dros afon Hafren fod yn berchen i'r cyhoedd erbyn hydref 2017.

Mae'r aelod seneddol Ceidwadol David Davies, sy'n cynrychioli Sir Fynwy yn San Steffan, wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Patrick McLoughlin yn galw ar Lywodraeth y DU i baratoi cynlluniau manwl er mwyn trosglwyddo'r awennau.

Mae disgwyl y bydd y pontydd yn dychwelyd i berchnogaeth cyhoeddus erbyn mis Ebrill 2018, unwaith y mae cost dyledion adeiladu wedi eu had-dalu i gwmni Severn River Crossing (SRC) PLC.

Yn ol Mr Davies, bydd newidiadau i drethi a phrysurdeb traffig cynyddol dros y bont yn golygu y bydd y dyledion yn cael eu talu'n gynharach na 2018.

"Mae newidiadau i'r dreth gorfforaethol a chynnydd mewn traffig o achos costau isel tanwydd yn golygu y bydd y swm sy'n ddyledus i SRC yn sicr o gael ei dalu fisoedd yn gynt na'r disgwyl," meddai.

"Rwy'n credu y gallai ddigwydd mor fuan a hydref 2017, felly mae gennym ni lai na dwy flynedd i gael cynllun pwrpasol mewn lle."

disgrifiad o’r llunBydd newidiadau i drethi yn golygu y bydd y dyledion yn cael eu talu'n gynharach, yn ôl David Davies

Byddai perchnogaeth y llywodraeth yn golygu cael gwared ar y Dreth ar Werth o 20% ar dollau'r pontydd "yn syth", meddai, gan fod rheolau Ewropeaidd yn nodi nad oes modd codi'r swm yma ar isadeiledd sydd yn nwylo'r llywodraeth.

"Ond fe fyddai gostwng y tollau yn golygu cynnydd mewn lefelau traffig ac fe allai hyn arwain at giwio mawr ger y tollau os nad yw SRC yn cyflwyno cynllun talu o flaen llaw, fel sydd yn bodoli gyda thrafnidiaeth yn Llundain", meddai.

"Ond byddai hyn yn cymryd amser ac fe fyddai'n rhaid i'r llywodraeth chwarae ei rhan. Cyhyd y gwn i does dim wedi ei wneud eto.

"Mae llawer o bobl leol yn gweithio fel casglwyr tollau ac rwy'n gwybod bod rhai ohonyn nhw yn poeni am y diffyg gwybodaeth am yr hyn mae'r dyfodol yn ei gynnig wedi'r newidiadau."

Dywedodd Mr Davies, sy'n gadeirydd ar y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig, y byddai'r pwyllgor "am edrych yn fanylach ar hyn" ac fe fydd yn galw ar y llywodraeth am amcangyfrif o'r dyddiad y maen nhw'n credu y bydd y pontydd yn cael eu trosglwyddo i berchnogaeth gyhoeddus.