Carchar i bedoffeil o Sir Gaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Aled Owen MatthewsFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Dyn 33 oed o Landeilo wedi ei ddedfrydu i 16 mlynedd - gydag o leiaf 10 mlynedd dan glo - ar ôl i lys ei gael yn euog o droseddau rhyw yn ymwneud a phlant.

Plediodd Aled Owen Matthews yn euog i fod a 4,000 o ddelweddau anweddus o blant yn ei feddiant.

Digwyddodd yr achos yn Llys y Goron Abertawe ar 20 Hydref 2015, ond roedd cyfyngiad ar adrodd yr achos ar y pryd. Bellach mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi manylion.

Roedd Matthews eisoes wedi cael Gorchymyn Atal Troseddwyr Rhyw a Gorchymyn Cymunedol pan gafodd ei ddarganfod gydag offer yr oedd wedi ei wahardd rhag bod yn ei feddiant.

Roedd ganddo ddelweddau anweddus o blant yn ei feddiant, ac roedd hefyd yn eu dosbarthu.

'Angen ysol'

Cafodd ei ddal gan blismon cudd oedd yn esgus bod yn fam i ddau o blant ifanc wrth iddo gynnal sgwrs gyda hi ar y we.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr Paul Thomas QC: "Rydych chi'n bedoffeil hynod o gyfrwys, soffistigedig a phenderfynol - hyd at nad oes modd eich atal.

"Nid yw gorchmynion a dedfrydau blaenorol wedi newid eich agwedd na'r hyn sy'n ymddangos fel angen ysol i fodloni eich cymhelliad rhywiol."

Bydd Matthews dan glo am o leiaf 10 mlynedd o'i ddedfryd.