Carcharu tri am helpu dyn ifanc o Gaerdydd i deithio i Syria

  • Cyhoeddwyd
Adeel Ulhaq, Kristen Brekke a Forhad RahmanFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Adeel Ulhaq, Kristen Brekke a Forhad Rahman

Mae tri gŵr ifanc - gan gynnwys un o Gaerdydd - wedi eu carcharu am gynorthwyo llanc ifanc o Gaerdydd i ymuno ag ymladdwyr Jihadi yn Syria.

Roedd Kristen Brekke, 20 oed o ardal Grangetown yn y brifddinas, wedi cadw passport Aseel Muthana yn ddiogel ac wedi ei helpu drwy wneud ymchwil ar y we.

Cafodd ei garcharu am bedair blynedd a hanner.

Cafwyd Adeel Ulhaq o Sir Nottingham a Forhad Rahman o Sir Caerloyw, hefyd yn euog yn Llys yr Old Bailey ddydd Mercher o chwarae eu rhan yn y cynllun olygodd bod Aseel Muthana yn gallu mynd i Syria.

Barod i helpu

Fe gafodd Ulhaq ei garcharu am bum mlynedd, a derbyniodd flwyddyn o ddedfryd hefyd am ariannu terfysgaeth.

Cafodd Rahman ddedfryd o bum mlynedd am baratoi gweithred derfysgol.

Wrth ddedfrydu dywedodd y barnwr Rebecca Poulet bod Rahman a Ulhaq ar y cyrion ac yn barod i helpu unrhyw un oedd yn fodlon teithio i ymladd.

Dywedodd wrth Brekke bod ei ddedfryd o yn fyrach am nad oedd 'na ddefnydd eithafol ar ei gyfrifiadur ac nad oedd 'na unrhyw awgrym ei fod o ei hun yn bwriadu teithio i Syria.

Dilyn ei frawd

Fe adawodd Aseel Muthana ei gartref yn y brifddinas ar 21 Chwefror 2014 i ymuno â rhengoedd y Wladwriaeth Islamaidd.

Roedd yn 17 oed a daeth ddim yn ôl i Gymru.

Clywodd y llys bod ei frawd hŷn, Nasser Muthana, gyda phedwar gŵr ifanc arall o Gaerdydd wedi teithio i Syria, a hynny dri mis yn gynharach.

Disgrifiad o’r llun,
Fe deithiodd Aseel Muthana i Syria ym mis Chwefror 2014

Clywodd y llys ei fod wedi ymddangos mewn fideo gan IS a bod Assel Muthana yn addoli ei frawd.

Dywedodd yr erlynydd Annabel Darlow QC wrth y rheithgor bod y tri diffynnydd yn rhannu'r un "gred eidiolegol radical" ac yn gefnogol i'r rhyfel yn Syria.

Cafodd Brekk ei arestio flwyddyn yn ôl a'i gyhuddo o fod yn eithafwr Islamaidd oedd wedi helpu ei ffrind deithio i Syria i ymuno ag IS.

Roedd rhieni Aseel Muthana wedi mynd a'i basport am eu bod nhw'n poeni y byddai'n dilyn ei frawd i Syria.

Ond clywodd y llys fod Brekk wedi cadw passport newydd ei ffrind yn ddiogel ac felly wedi ei alluogi i adael.