Miloedd o dai heb drydan oherwydd tywydd garw

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunIestyn Hughes
disgrifiad o’r llunProm Aberystwyth fore Llun

Mae miloedd o dai wedi bod heb drydan ar draws Cymru oherwydd y tywydd garw.

Dywedodd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr bod strydoedd yng nghanol y dref wedi eu cau o ganlyniad i deils yn disgyn o'r to wrth i'r gwynt hyrddio hyd at 81mya yn y de.

Mae Trenau Arriva Cymru wedi canslo nifer o wasanaethau ac mae cyfyngiadau cyflymder ar nifer o rai eraill.

Ar ei waethaf, roedd tua 3,700 o gartrefi heb bŵer ddydd Llun.

Yn ôl cwmni Western Power, roedd mwy na 500 o dai heb gyflenwad yn Sir Gaerfyrddin, gyda ffigwr tebyg heb bŵer yn Sir Fynwy.

Mae cannoedd o gartrefi eraill wedi eu heffeithio hefyd yn Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Fynwy a Thorfaen.

Dywedodd Cyngor Penfro bod y gwynt wedi hyrddio 92.8mya ar Pont Cleddau fore dydd Llun, gyda gwynt o 95mya wedi ei gofnodi nos Sul.

disgrifiad o’r llunMae'r heddlu wedi cau strydoedd yng nghanol Pen-y-Bont

Ar y ffyrdd

Bu'r M4 ar gau rhwng cyffyrdd 37 a 38 oherwydd y gwynt, wedi i lori droi drosodd.

Yng Nghaerdydd fe darodd coeden floc o fflatiau yn ardal Treganna.

Roedd yn rhaid i ffordd yr A487 yn Niwgwl, Sir Benfro, ar gau o achos llifogydd a bu nifer o ffyrdd eraill ar gau am fod coed wedi disgyn mewn ardaloedd yng Nghaerdydd, Rhondda, Pen-y-Bont ag Abertawe.

ffynhonnell y llunPA
disgrifiad o’r llunFe wnaeth y lori droi drosodd ger cyffordd 37 ar yr M4

Trenau

Dywedodd Network Rail bod mwy o staff wedi eu galw i mewn i fynd i'r afael â'r problemau.

Mae cwmni Great Western Railway wedi rhybuddio y gall trenau i ac o Gaerdydd ac Abertawe gael eu canslo, neu eu gohirio.

Fe gafodd gorsaf Heol y Frenhines yng Nghaerdydd ei chau, ac fe gafodd gwasanaethau rhwng Bryste a Chasnewydd eu canslo hefyd.

ffynhonnell y llunTrenau Arriva Cymru
disgrifiad o’r llunMae rhannau o'r rheilffordd Cambria ar gau oherwydd lefel y dŵr

Awyrennau

Fe gafodd teithwyr awyr eu heffeithio hefyd, gyda Maes Awyr Caerdydd yn cadarnhau bod y gwasanaeth Citywing i Ynys Môn wedi ei ganslo y bore 'ma.

Roedd cefnogwyr yn teithio 'nôl o Ddulyn yn wynebu oedi gyda gwasanaethau Aer Lingus a Ryanair wedi eu dargyfeirio i Birmingham a Manceinion.

Mae rhybudd am wyntoedd yn hyrddio hyd at 70mya ac mae 7 o rybuddion llifogydd mewn grym ar gyfer mannau arfordirol.

ffynhonnell y llunIestyn Hughes
disgrifiad o’r llunCanlyniad y difrod gafodd ei achosi i'r prom yn Aberystwyth
disgrifiad o’r llunMwy o ddifrod yn Aberystwyth
ffynhonnell y llunPA
disgrifiad o’r llunY tonnau'n taro Porthcawl fore Llun