Chwech yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae chwech o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad car yn ardal Wrecsam yn oriau man y bore.

Dywedodd yr heddlu bod Vauxhall Corsa wedi taro coeden yn Rhosrobin am tua 02:35 fore Sadwrn.

Roedd y dynion, y mae'r heddlu'n credu sydd yn eu harddegau hwyr neu 20au cynnar, i gyd yn y car ac roedd rhaid i griwiau achub dorri rhai yn rhydd o'r cerbyd.

Mae gyrrwr y car a dyn arall wedi eu cludo i Ysbyty Stoke ac mae'r heddlu'n dweud bod eu hanafiadau yn ddifrifol iawn.

Cafodd dyn arall ei gludo i ysbyty yng Nghaer gydag anafiadau difrifol a'r gred yw bod y tri arall wedi dioddef man anafiadau.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth, a dylai unrhyw un welodd y cerbyd cyn y digwyddiad gysylltu gyda'r heddlu ar 101.