Aneurin Barnard: 'Angen gwario er mwyn cystadlu'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Roedd Aneurin Barnard yn siarad gyda Huw Thomas

Mae'n rhaid gwario arian mawr ar ddramâu teledu os am "gystadlu gyda gweddill y byd" yn ôl Cymro sy'n ymddangos yng nghynhyrchiad y BBC o War and Peace.

Mae Aneurin Barnard o Gwm Ogwr yn chwarae rhan Boris yn y gyfres, sy'n seiliedig ar lyfr Leo Tolstoy.

Dywedodd: "Os chi mynd i wneud y dramâu mawr, y cyfresi mawr fel War and Peace gwariwch yr arian achos chi'n gallu gweld hynny yn y cynhyrchiad.

"Os ydyn ni eisiau cystadlu gyda gweddill y byd ac yn enwedig America... os nad yw'r arian yna i wneud y cynhyrchiad gorffenedig, os chi'n brysio pobl er mwyn cael y saethu gorau... yna dyw'r cynhyrchiad ddim yn mynd i fod y gorau y gall e fod."

Disgrifiad o’r llun,
Boris yw enw cymeriad Aneurin Barnard yn y ddrama War and Peace

Mae War and Peace yn cynnwys golygfeydd rhyfel, ac yn ôl Barnard mae'n bwysig gwneud y golygfeydd hynny mor realistig â phosib.

"Os oes yna ryfel mi fydd yna waed ac mi fydd yna frifo ac os chi'n trio dweud y stori yn onest ddyle chi ddim gadael y pethau yna allan."

Ond mae'n teimlo bod angen bod yn fwy cynnil gyda golygfeydd rhywiol.

"Mae'n fwy diddorol i gyfeirio ato yn hytrach na dangos e i gyd."

'Eisiau rhywbeth gwahanol'

Dyw chwarae cymeriad mewn cyfres glasurol ddim yn rhywbeth newydd i'r actor, ac mae'n dweud ei fod nawr yn barod ar gyfer yr her nesaf.

"Fi wedi gwneud llawer o period dramas ac yn llawer ohonyn nhw fi ddim yn gallu bod yn frwnt," meddai.

"Maen nhw'n grand ac yn olygus. Fi nawr eisiau gwneud rhywbeth gwahanol i hynny, mae 'na yn bwysig i fi."

Dyw gweithio i ffwrdd ddim yn ei boeni ac mae'n cyfaddef y byddai yn hoffi bod mewn cynhyrchiad gan Netflix neu Amazon am nad ydy o wedi gwneud hynny eto.

"Ond fi'n hapus gyda'r BBC, ITV, neu independent film neu stiwdios, fi yn hapus gyda fe i gyd. I fi y cymeriad yw'r peth mwyaf pwysig i fod yn onest a stretchio fy hun fel actor."

Straeon perthnasol