Arian yn ei le ar gyfer Cylchffordd Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r holl arian sydd angen er mwyn i drac rasio Cylchffordd Cymru fwrw ymlaen yn ei le, yn ôl y Prif Weithredwr.

Dywedodd Martin Whitaker bod y camau cyfreithiol olaf yn digwydd ac y bydd cyhoeddiad swyddogol yn fuan am y rhai fydd yn rhoi arian i'r fenter.

Mae'r Prif Weithredwr hefyd wedi dweud y bydd cystadleuaeth Moto GP yn digwydd yng Nglyn Ebwy yn 2018 gan na fydd y trac wedi ei gwblhau erbyn flwyddyn nesaf.

Un o'r atyniadau, meddai Mr Whitaker, fydd y llety sef dau westy a gwersyllfa fawr.

Cafodd y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer Cylchffordd Cymru eu cyhoeddi dros dair blynedd yn ôl.

Gobaith y datblygwyr ydi cynnig gwaith i hyd at 6,000 o bobl a hybu economi Blaenau Gwent.