Ffigyrau hunanladdiad yng Nghymru ar eu hisaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae nifer yr achosion o hunanladdiad yng Nghymru wedi gostwng i'w lefel isaf ers 35 mlynedd, yn ol ffigyrau sydd wedi eu cyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Bu farw 247 o bobl dros 10 oed drwy hunanladdiad yn 2014 - y ffigwr isaf ers dechrau cadw cofnodion ym 1981.

Roedd 199 o'r rhai fu farw'n ddynion, a 48 yn fenywod.

Mae'r ffigyrau'n wrthgyferbyniad o'r ystadegau'r flwyddyn flaenorol - 2013 - pan welodd Cymru 393 o hunladdiadau - y nifer uchaf ers dechrau cadw cofnodion.