Cwynion am arwyddion Ar Osod tai ym Mangor Ucha'

Cyhoeddwyd

Mae rhai o drigolion Bangor Uchaf yn cwyno oherwydd fod cynifer o arwyddion Ar Osod yn cael eu gadael yn barhaol ar dai myfyrwyr.

Dywedodd un o aelodau Cymdeithas Bangor Uchaf wrth raglen y Post Cyntaf ddydd Iau y dylid cael polisi sy'n rheoli pryd ac am ba hyd y gellir rhoi arwydd Ar Osod neu Ar Werth ar dy.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd fod y cyngor yn monitro defnydd yr arwyddion.

'Edrych yn flêr'

Mewn cyfweliad â'r Post Cyntaf, dywedodd Arfona Roberts, sy'n byw ar Stryd Albert, fod wyth o arwyddion Ar Osod neu Ar Werth ar ei stryd hi, a bod rhai wedi bod yno ers chwe blynedd, er bod myfyrwyr yn byw yn y tai yn ddi-dor.

"Mae'r arwyddion yma r'un fath a fflagiau carnifal, ac mae nhw'n gwneud y lle i edrych yn flêr," meddai. "Mae yna rywbeth o'i le hefo'r drefn, ac mae rhaid i rywbeth gael ei wneud gan y cyngor."

Mae hi'n awyddus i weld rheolau yn cael eu cyflwyno i gyfyngu ar pryd a sut y ceir arddangos arwyddion.

Cyflwyno cyfyngiadau

Y llynedd penderfynodd Cynghorwyr Caerdydd, ar ôl ymgynghori efo asiantaethau gosod tai a chyrff masnachol, gyflwyno gwaharddiad yn ardaloedd Cathays a Phlasnewydd, sy'n golygu nad oes hawl arddangos arwydd ar dŷ rhwng 1 Hydref a diwedd Rhagfyr. Mae yna gyfyngiadau hefyd ar y math o arwydd y ceir ei osod.

Mae Rhys Taylor yn gyn-lywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor ac yn byw yng Nghaerdydd. Dywedodd ei fod yn cydymdeimlo a thrigolion Bangor, gan ychwanegu fod yna broblem gyffelyb yn Aberystwyth ac Abertawe.

Dywedodd fod Undeb Myfyrwyr Bangor wedi bod yn trafod y sefyllfa efo'r awdurdodau ac wedi rhoi pwysau ar y cyngor i wneud rhagor i ymyrryd yn y sefyllfa.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd fod y cyngor yn monitro'r defnydd o arwyddion Ar Osod ac yn ymwchilio i achosion unigol wrth i bryderon ddod i'r amlwg.