Mwy yn gwrando ar orsafoedd radio BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod dwy orsaf radio BBC Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer eu gwrandawyr.

Yn ôl ffigyrau Rajar, roedd gan BBC Radio Cymru 108,000 o wrandawyr wythnosol yn nhri mis olaf 2015, cynnydd o 4,000 ers i'r gynulleidfa fod ar ei lefel isaf erioed yn y chwarter blaenorol.

Yn ystod yr un cyfnod, roedd gan BBC Radio Wales 409,000 o wrandawyr wythnosol, cynnydd o 25,000.

Mewn datganiad, dywedodd BBC Cymru: "Mae'r ffigyrau diweddaraf yma gan Rajar yn galonogol. Byddwn yn parhau i wrando ar adborth y gynulleidfa wrth i ni weithio i gryfhau'r ddwy orsaf."

Sector fasnachol

Yn y sector fasnachol fe gynyddodd cynulleidfa wythnosol Capital Gogledd Cymru o 128,000 yn y chwarter blaenorol i 147,000, wrth i gynulleidfa Capital De Cymru gwympo o 215,000 i 161,000.

Roedd cynnydd bach yng nghynulleidfa Heart Gogledd Cymru, gyda 10,000 ychwanegol yn gwrando, i wneud cyfanswm wythnosol o 146,000.

Ond fe wrandawodd 30,000 yn llai ar Heart De Cymru, wrth i'r gynulleidfa wythnosol gwympo i 522,000.

Collodd gorsaf Swansea Sound 18,000 o wrandawyr, gan gofnodi cynulleidfa wythnosol o 52,000, tra bod The Wave wedi gweld cynnydd bach i gyrraedd 149,000 o bobl bob wythnos.

Roedd cwymp hefyd yng nghynulleidfaoedd sawl gorsaf arall:

  • Radio Carmarthenshire, -8,000 i 32,000 o wrandawyr wythnosol
  • Radio Ceredigion, -1,000 i 17,000 o wrandawyr wythnosol
  • Nation Hits, -11,000 i 31,000 o wrandawyr wythnosol
  • Nation Radio, -26,000 i 150,000 o wrandawyr wythnosol
  • Radio Pembrokeshire, -2,000 i 36,000 o wrandawyr wythnosol.

Fe arhosodd cynulleidfa wythnosol Bridge FM yn sefydlog ar 36,000 o bobl.