Marwolaeth y llynedd: Cyhuddo dyn 20 oed o ddynladdiad

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae Heddlu'r De wedi cyhuddo dyn 20 oed o ddynladdiad yn dilyn marwolaeth menyw ym Mhort Talbot y llynedd.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn ardal Taibach tua 04:25 ddydd Gwener, 24 Ebrill, 2015.

Cafodd Kellie Marie Gillard, 25 oed, ei chludo i Ysbyty Treforys ond bu farw'n ddiweddarach.

James Tobin, 20 oed, sy' wedi ei gyhuddo o ddynladdiad a bydd yn mynd gerbron Llys Ynadon Abertawe ddydd Mawrth, 1 Mawrth.