Carchar o 23 blynedd i arweinydd cwlt comiwnyddol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Mae arweinydd cwlt comiwnyddol 75 oed wedi ei ddedfrydu i 23 blynedd o garchar am nifer o ymosodiadau rhyw a chadw pobl yn erbyn eu hewyllys.

Fe gafwyd Aravinda Balakrishnan yn euog o 14 trosedd yn Llys y Goron Southwark, Llundain, ar 4 Rhagfyr y llynedd.

Fe gafodd y rheithgor Balakrishnan yn euog o achosi creulondeb i blentyn, carcharu ffug, pedwar cyhuddiad o dreisio, chwe chyhuddiad o ymosod yn anweddus, a dau gyhuddiad o ymosod.

Roedd yn ddieuog o un cyhuddiad o ymosod yn anweddus, ac un cyhuddiad o ymosod.

Yn y cyfamser, mae galwad am gwest newydd i farwolaeth Siân Davies o Dregaron, oedd yn aelod o'r cwlt am ddau ddegawd.

Disgrifiad,
Cyfnither Siân Davies sy'n mynnu atebion ynglŷn â'r hyn ddigwyddodd iddi

Fe waeddodd un o'i ddilynwyr ar ôl i'r rheithgor ei gael yn euog o'r cyhuddiadau: "Rydych yn anfon dyn diniwed i'r carchar, cywilydd arnoch chi."

Roedd Ms Davies wedi bod yn byw yn ei gartref. Bu hi farw hi yn 43 oed yn 1997 ar ôl treulio 20 mlynedd gyda'r cwlt, a hi oedd mam un o'r tystion.

Bu farw yn yr ysbyty saith mis ar ôl cwympo o ffenest 'stafell ymolchi.

Roedd hi wedi bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac roedd ei thad wedi bod yn feddyg teulu.

Disgrifiad o’r llun,
Llun o Balakrishnan gydag aelodau'r cwlt, gan gynnwys ei ferch

Cafodd Balakrishnan, yn wreiddiol o India, ferch â Ms Davies yn yr wythdegau.

Ers iddi gael ei geni cafodd y ferch, nad oes modd ei henwi oherwydd rhesymau cyfreithiol, ei chaethiwo gan Balakrishnan tan oedd yn 30 oed.

Dyddiadur yn dystiolaeth

Fe orfododd Balakrishnan hi i ysgrifennu dyddiadur oedd yn rhan o dystiolaeth yr erlynydd.

Ynddo mae'r ferch yn dweud ei bod hi wedi cael ei tharo'n aml, yn enwedig pan oedd Balakrishnan o'r farn ei bod hi yn camymddwyn, a'i gwahardd rhag cysylltu ag unrhyw un tu hwnt i'r cwlt.

Doedd ganddi ddim ffrindiau'r un oedran â hi trwy gydol ei phlentyndod.

Clywodd y rheithgor nad oedd y ferch erioed wedi gweld deintydd na meddyg nes iddi ddod yn sâl ddwy flynedd yn ôl a hithau'n 30 oed - y rheswm oedd ei bod yn gaeth yn y tŷ.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd ei ferch yn gaeth yn y cwlt ers iddi gael ei geni

Gan fod ei bywyd wedi cael ei rheoli fel hyn - doedd hi ddim yn deall, er enghraifft, sut i groesi'r ffordd ar ei phen ei hun.

Daeth y sefyllfa i sylw'r awdurdodau oherwydd bod y ferch mor sâl â chlefyd y siwgr fel y bu'n rhaid iddi fynd i'r ysbyty.

'Cam-drin am ddegawdau'

Dywedodd y Ditectif Brif Uwch-arolygydd Tom Manson o Heddlu Llundain: "Fe gafodd dros 40 awr o gyfweliadau eu cynnal yn ofalus, fe soniodd y merched am y cam-drin yr oedden nhw wedi ei ddioddef yn nwylo Balakrishnan am ddegawdau.

Dywedodd ei fod yn gobeithio bod y dyfarniad a'r ddedfryd yn rhywfaint o gysur i'r rhai ddioddefodd a'u teuluoedd ac yn annog y rhai sy'n diodde' ar hyn o bryd i gysylltu ag elusen neu'r heddlu.

Straeon perthnasol