Rhybudd o wyntoedd cryfion o 50mya

  • Cyhoeddwyd
lorriFfynhonnell y llun, Alistair Vickery
Disgrifiad o’r llun,
Roedd lori wedi troi drosodd ar hen Bont Hafren

Mae rhybudd o wyntoedd cryfion hyd at 50mya a glaw trwm wedi bod, yn enwedig ar yr arfordir.

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd rybudd melyn "byddwch yn barod' ar gyfer gwyntoedd cryfion yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Dywedodd Robin Owain Jones o Swyddfa Dywydd BBC Cymru: "Fe fydd yn bnawn cymylog i lawer yn y de, yn gliriach yn y gogledd ond yn parhau'n wyntog mewn mannau.

"Mae'r gwynt ar ei gryfaf yn y gogledd lle mae 'na rybudd melyn am wyntoedd yn hyrddio hyd at 50 mya.

'Rhybudd melyn'

"Ac mae 'na rybudd melyn am law yn y de a rhannau o'r canolbarth dros nos cyn cawodydd gwasgaredig.

"Bydd y tymheredd yn syrthio i hyd at 3C."

Cafodd yr M48, Pont Hafen, ei chau am gyfnod fore Gwener oherwydd gwyntoedd cryfion - ac roedd lori wedi troi drosodd ger Cyffordd 2 ar yr A466 (Casgwent).

Roedd rhaid cau'r A494 am gyfnod yn Sir Ddinbych ar ôl i goeden gwympo.

Wedyn roedd y B5106 yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, ar gau i'r ddau gyfeiriad oherwydd llifogydd.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru fod yna gyfyngiadau cyflymdra ar rai gwasanaethau yn y gogledd oherwydd y tywydd.

Ffynhonnell y llun, Mabon ap Gwynfor
Disgrifiad o’r llun,
Coeden wedi cwympo ar yr A494 yn ardal Brynsaithmarchog, rhwng Rhuthun a Chorwen

Mae'r tywydd wedi effeithio ar gyflenwadau trydan 300 o dai a busnesau yng Ngheredigion, Rhondda Cynon Taf, a Sir Fynwy.

Hefyd roedd problemau yn ardal Wrecsam.