Ysgolion Cynradd: Categori Coch

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Ysgol Danygraig Abertawe Coch
Ysgol Craigcefnparc Abertawe Coch
Ysgol Willowtown Blaenau Gwent Coch
Ysgol Gymraeg Brohelyg Blaenau Gwent Coch
Adamsdown Primary School Caerdydd Coch
Bryn Hafod Primary School Caerdydd Coch
St Cuthbert's R.C. Primary School Caerdydd Coch
Ninian Park Primary School Caerdydd Coch
Trelai Primary School Caerdydd Coch
Park Primary School Caerffili Coch
Ysgol Llansawel Castell-nedd Port Talbot Coch
Tairgwaith Primary School Castell-nedd Port Talbot Coch
Ysgol Coedffranc Castell-nedd Port Talbot Coch
Ysgol Llangiwg Castell-nedd Port Talbot Coch
Ysgol Gymunedol Llannon Ceredigion Coch
Ysgol Bro Aled, Llansannan Conwy Coch
Ysgol Tudno Conwy Coch
Ysgol Gynradd Dolgellau Gwynedd Coch
Goetre Primary School Merthyr Tudful Coch
St Illtyds R.C.Primary School Merthyr Tudful Coch
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw Pen-y-bont ar Ogwr Coch
Ysgol Llanfair-ym-Muallt Powys Coch
Ysgol Llanfyllin Powys Coch
Ysgol Llanbister Powys Coch
Ysgol Bro Hyddgen Powys Coch
Heol Y Celyn Primary School Rhondda Cynon Taf Coch
Ysgol Penyrenglyn Rhondda Cynon Taf Coch
Ysgol Gymunedol Penywaun Rhondda Cynon Taf Coch
Pembroke Primary Sir Fynwy Coch
Our Lady & St.Michael's RC Primary Sir Fynwy Coch