Prawf anadl i fyfyrwyr Caerdydd cyn mynd i dafarndai

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol CaerdyddFfynhonnell y llun, Google

Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael profion anadl i fesur yr alcohol yn eu cyrff cyn iddyn nhw gael mynd i mewn i dafarndai undeb y myfyrwyr.

Mae'r profion yn rhan o ymgyrch i leihau gor-yfed, ond mae'r undeb yn dweud na all y profion gael eu defnyddio fel yr unig reswm i wrthod rhywun rhag mynd i mewn.

Dywedodd llefarydd bod yr undeb yn "falch i gefnogi unrhyw ymgyrch sy'n hyrwyddo ac yn annog pobl i yfed mewn ffordd gyfrifol".

Mae'r profion yn cael eu cynnal ar hap mewn digwyddiadau gyda'r nos, a hynny ar y cyd gyda Heddlu De Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran yr undeb nad oedd "effaith masnachol, boed yn bositif neu'n negatif, wedi cael unrhyw effaith ar benderfyniad Undeb y Myfyrwyr i fod yn rhan o'r cynllun peilot".