Marwolaeth lori: Dirwyo cwmni

  • Cyhoeddwyd
Llys

Bu farw Philip Ledward, 62 oed, wedi i gar ei daro ger mynedfa gwaith Garej Boundary ar ffordd yr A495 rhwng Whitchurch a Ffordd Ellsmere ar 17 Tachwedd, 2011.

Roedd yn gweithio i gwmni Arkenfield Stable Hire Ltd ar y pryd.

Roedd Mr Ledward, oedd yn fecanydd peirianau trwm, yn un o dri gweithiwr oedd wedi mynd i helpu lori wrth iddi yrru am yn ôl i mewn i'r safle. Roedd dau weithiwr arall yn rhybuddio gyrrwyr eraill tra bod Mr Ledward yn sefyll ger drws gyrrwr y lori, Anthony Jackson, pan gafodd ei daro gan gar.

Wrth osod cosb arianol ar Arkenfield Stable Hire Ltd yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mercher, dywedodd y Barnwr Niclas Parry ei fod wedi ei roi mewn sefyllfa ddiddiolch o ddelio gydag achos marwolaeth dyn oedd yn uchel ei barch, yn weithiwr parchus, yn dad ag yn ŵr, ond ei fod yn gorfod gosod cosb y byddai llawer yn ei weld fel un "ddiwerth" yn erbyn y cwmni.

Ychwanegodd y byddai'r cyhoedd yn deall na fyddai unrhyw ddyfarniad yn gallu nag yn bwriadu adlewyrchu colli bywyd mewn ffordd drasig, ond wrth osod y gosb nid oedd modd i'r llys anwybyddu'r ffaith fod y cwmni'n un oedd wedi ei gyfyngu'n arianol.

Cafodd Arkenfield Stable Hire Ltd ddirwy o £7,500 a bydd yn rhaid i'r cwmni dalu £5,000 mewn costau.