Galwadau 999: Data newydd i'r Gwasanaeth Ambiwlans

Cyhoeddwyd

Bydd data sy'n mesur pa mor effeithiol yw staff y Gwasanaeth Ambiwlans wrth ddelio a galwadau llai argyfyngus yn cael ei gyhoeddi am y tro cyntaf ddydd Mercher.

Ers mis Hydref mae targedau perfformiad y gwasanaeth wedi newid gydag amser cyrraedd yr Ambiwlans yn cael ei ystyried yn yr achosion lle mae bywyd claf yn y fantol yn unig.

Ar gyfer y mwyafrif helaeth o alwadau canlyniad triniaeth y claf a'u profiad yn gyffredinol sy'n cael ei fesur erbyn hyn.

Yn ôl y Gwasanaeth Ambiwlans, y bwriad yw sicrhau bod galwadau 999 yn derbyn ymateb priodol a bod ambiwlans ar gael, ar bob achlysur i ddelio a'r achosion mwyaf difrifol.