Canslo streic gyrwyr Trenau Arriva Cymru

  • Cyhoeddwyd
streic arriva

Mae undeb Aslef wedi cyhoeddi na fydd gyrwyr trenau Arriva Cymru'n mynd ar streic 24 awr ym mis Chwefror.

Roedd y streic i fod i ddigwydd ar 1 Chwefror, oherwydd anghydfod ynglŷn ag amodau gwaith.

Mae gweithwyr Trenau Arriva Cymru eisoes wedi bod ar streic unwaith eleni, ym mis Ionawr.

Ond yn dilyn "trafodaethau hirfaith", dywedodd llefarydd ar ran Aslef eu bod yn gohirio'r streic. Mae'r undeb hefyd wedi codi'r cyfyngiadau ar eu haelodau rhag gweithio dros eu horiau.

Ychwanegodd y bydd pwyllgor gwaith yr undeb yn trafod y mater pan fydd yn cwrdd yn gynnar fis nesaf.

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Cyfarwyddwr adnoddau dynol Trenau Arriva Cymru, Gareth Thomas:"Rydym yn croesawu gohirio'r streic ddydd Llun 1 Chwefror, fydd yn osgoi trafferthion teithio mawr i'n defnyddwyr. Rydym o'r farn ei fod yn gam positif tuag at ddatrys yr anghydfod diwydiannol hwn. Mae'r gwaharddiad ar weithio goramser hefyd wedi ei godi.

"Rydym yn obeithiol y bydd gweithgor Aslef yn cefnogi'n telerau ac amodau diwygiedig - sydd, yn ein barn ni, yn delio â'u pryderon blaenorol - pan fyddan nhw'n cwrdd yn gynnar ym mis Chwefror.