Chwaraeon a'r Gymraeg: Cytundeb newydd yr Urdd ac Aber

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gemau Cymru yn un o gystadlaethau chwaraeon yr Urdd

Bydd yr Urdd a Phrifysgol Aberystwyth yn cydweithio i "hyrwyddo chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg" am bum mlynedd oherwydd cytundeb newydd.

Mae'r ddau fudiad yn dweud y bydd y bartneriaeth yn "cynnig cyfleoedd" i bobl ifanc.

Bydd y brifysgol yn rhan o gystadlaethau chwaraeon blynyddol yr Urdd ac yn cydweithio â gweithgareddau wythnosol adran chwaraeon y mudiad.

Mae'r bartneriaeth yn golygu bod y brifysgol yn cyfrannu'n ariannol i noddi gwisg staff, cefnogi a datblygu mentrau cymunedol a swyddfa i swyddogion chwaraeon.

'Cefnogi gweithgareddau'

Mae'r Urdd yn dweud bod 45,000 o blant yn cymryd rhan yn yr wyth cystadleuaeth genedlaethol sy'n cael eu cynnal bob blwyddyn.

Hefyd maen nhw'n dweud bod eu gweithgareddau wythnosol yn cyrraedd 100,000 o blant yn flynyddol.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant a Chwaraeon, Ken Skates AC, yn y lansiad ddydd Mercher

Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Chwaraeon yr Urdd, Gary Lewis, bod y bartneriaeth yn golygu y gallai'r Urdd "ganolbwyntio ar ddarparu y ddarpariaeth chwaraeon orau trwy gyfrwng y Gymraeg, ledled Cymru gyda chefnogaeth y brifysgol".

Ychwanegodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor dros y Gymraeg a Diwylliant Cymru, bod y brifysgol wedi bod "yn gefnogol i'r Urdd ers blynyddoedd, yn cefnogi y gweithgareddau diwylliannol yn yr Eisteddfod a'r ddarpariaeth chwaraeon, gan gynnwys cyrsiau hyfforddi chwaraeon".

"Fel y brifysgol gyntaf yng Nghymru, rydym yn falch o allu cryfhau ein cefnogaeth wrth lansio'r bartneriaeth hon."

Mae'r bartneriaeth yn cael ei lansio yng Ngwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd ddydd Mercher.