Rygbi: Pennaeth Perfformiad newydd

  • Cyhoeddwyd
johnFfynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Martyn Phillips (ar y dde) yn llongyfarch Geraint John

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi penodi Geraint John fel eu Pennaeth Perfformiad newydd.

Mae'n un o ddau benodiad newydd sy'n dilyn ymadawiad pennaeth rygbi'r undeb, Josh Lewsey.

Fe ddychwelodd John i Gymru ym mis Medi'r llynedd fel Rheolwr Datblygu Hyfforddwyr Elît ar ôl deng mlynedd o weithio dramor.

Bu'n gweithio gydag undebau rygbi Canada ac Awstralia yn y cyfnod yna, ond cyn hynny bu'n hyfforddwr sgiliau Cymru a bu hefyd yn gweithio gyda Llanelli a Gleision Caerdydd.

Ei dasg newydd fydd canolbwyntio ar y gêm broffesiynol tra bod ei gydweithiwr newydd - sydd heb ei benodi eto - yn gweithio gyda'r gêm ar lefel amatur.

'Profiad'

Dywedodd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru Martyn Phillips: "Mae deng mlynedd Geraint i ffwrdd o Gymru wedi bod o fudd mawr iddo gan roi profiad o weithio mewn amgylchedd perfformiad uchel, Cwpanau Byd ac ati.

"Yn bwysicach, mae'n gyfathrebwr naturiol sy'n gallu adeiladu perthynas yn hawdd - does gen i ddim amheuaeth y bydd ei benodiad yn arwain at fwy o gyfeiriad i'r gêm broffesiynol yng Nghymru."

Dywedodd Geraint John: "Mae'n arwyddocaol bod Martyn wedi dewis hollti swydd Pennaeth Rygbi yn ddwy er mwyn caniatáu i'r ddau ohonom ni ganolbwyntio ar ein meysydd penodol.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio'n agos gyda'r rhanbarthau, clybiau'r uwch-gynghrair a phawb arall er mwyn gwneud yn siŵr bod Cymru'n cyrraedd ei photensial ar lwyfan y byd."