Achos hawlfraint Dylan Thomas: Taflu allan o'r llys

  • Cyhoeddwyd
thomasFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dylan Thomas a Caitlin (llun gwahanol) yn fuan ar ôl eu priodas

Mae achos o dorri hawlfraint yn erbyn llywodraeth Cymru dros y defnydd o ffotograffau o Dylan Thomas mewn ymgyrch twristiaeth wedi cael ei daflu allan o'r llys yn Iwerddon.

Fe ddefnyddiodd Croeso Cymru y lluniau, a dynnwyd yn y 1930au, i helpu i hyrwyddo dathliadau 100 mlynedd ers geni'r bardd.

Clywodd y llys yn Nulyn mai cwmni Pablo Star Ltd. sy'n berchen ar yr hawlfraint, a nhw oedd yn ceisio iawndal am y defnydd o'r lluniau yn yr ymgyrch.

Ond dywedodd y barnwr os bydd yr achos yn mynd rhagddo, dylid ei glywed mewn llys yng Nghymru neu yn Lloegr.

Mae Llywodraeth Cymru yn honni eu bod yn cael eu hamddiffyn gan imiwnedd sofraniaeth, ond dadl cyfreithiwr Pablo Star bod y defnydd o'r delweddau yn "anghydfod masnachol".

Mae'r lluniau o Dylan Thomas a'i wraig Caitlin, ac fe'u cafodd eu tynnu gan ei ffrind Vernon Watkins a fu farw yn 1967.

Mae un llun - sydd â'r teitl 'Newydd Briodi', yn dangos Dylan a Caitlin yn fuan ar ôl eu priodas yn 1937.

Mae'r ail lun yn dangos y cwpl yn chwarae croquet.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Yn 2011, fe brynodd Pablo Star yr hawlfraint oddi wrth gweddw Mr Watkins, Gwen, sydd nawr yn ei 90au .

Mae gan Pablo Star swyddfeydd yn Llundain a Dulyn, ac maent wedi cymryd camau yn erbyn nifer o gwmnïau yn y DU a thramor, gan honni eu bod wedi torri hawlfraint.

Mae llywodraeth Cymru wedi dadlau bod ei gweithredoedd yn weithgaredd llywodraethol, a'i fod wedi'i warchod o dan y gyfraith ryngwladol.

Mae Pablo Star yn gwrthwynebu'r amddiffyniad o imiwnedd sofraniaeth, a dywedodd fod y deunydd hyrwyddo ar y wefan yn rhan o ymgyrch farchnata masnachol gwerth £4 miliwn a oedd yn cynnwys cysylltiadau i westai.