Cân fi: Bachgen â chanser yn cyfansoddi

  • Cyhoeddwyd
"Can Fi"

Mae cân gafodd ei chyfansoddi gan fachgen o Ddyffryn Clwyd sy'n cael triniaeth cemotherapi yn cael tipyn o sylw ar y cyfryngau cymdeithasol.

Saith oed yw Gruff Crowther o Rydgaled, ac ar hyn o bryd, mae'n cael triniaeth i diwmor yng nghefn ei lygaid.

"Dwi'n cael cemotherapi yn Alder Hey a dwi'n cael transfusions yn Glan Clwyd," meddai.

Mae Gruff yn hoff o gerddoriaeth, a nôl ym mis Hydref, cafodd sgwrs gyda Dylan Jones ar ei raglen ar BBC Radio Cymru, lle bu'n sôn am ei salwch a'r ffaith ei fod yn awyddus i gael help i gyfansoddi cân.

O ganlyniad, cafodd y cyfle i recordio "Cân Fi" gyda'i arwr, y canwr Gai Toms, yn stiwdio Sbensh yn Nhanygrisiau, a chafodd y gân ei chlywed gyntaf ar Raglen Dylan Jones.

Disgrifiad o’r llun,
Gruff a Gai Toms yn recordio "Cân Fi"

Bellach, mae Gruff wedi rhyddhau fideo o'r gân, er mwyn casglu arian at elusen ganser i blant, Clic Sargeant, ac mae e wedi codi dros £2,000.

Yn ôl tad Gruff, Richard, mae'r driniaeth cemotherapi y mae ei fab yn ei chael yn eithaf dwys ar adegau: "Ar ôl chemo mawr, mae o'n cael tri diwrnod o jest teimlo'n sâl, adre gyda Mam a Dad ddim eisiau gwneud dim byd, jest teimlo'n sâl, taflu i fyny, ddim yn hapus o gwbl.

"Ond mae'r driniaeth yn cael yr effaith dwi isho ac mae o'n copio yn ffantastig. Mae o'n ffantastig."

Ac er mai cyfansoddi y mae Gruff yn hoffi ei wneud ar hyn o bryd, mae'n gwybod beth mae e eisiau ei wneud ar ôl tyfu i fyny.

"Dwi eisiau bod yn inventor."