Undebau a Tata: 'Dim gwahaniaeth barn' wedi cyfarfod

  • Cyhoeddwyd
Port TalbotFfynhonnell y llun, PA

Mae undebau wedi dweud nad oedd "gwahaniaeth barn" rhyngddyn nhw a chwmni dur Tata, er bod y cwmni wedi cyhoeddi 1,000 o ddiswyddiadau'n gynharach yr wythnos hon.

Mae'r mwyafrif o'r swyddi'n cael eu colli yn safle Tata ym Mhort Talbot, gyda swyddi eraill yn diflannu yn Llanwern a Throstre.

Fe wnaeth y Gweinidog Economi Edwina Hart gadeirio cyfarfod Tasglu rhwng yr undebau, Tata a sefydliadau eraill er mwyn edrych ar gyfleoedd ail-hyfforddi staff fydd yn cael eu heffeithio.

Wrth siarad yn dilyn y cyfarfod Tasglu, dywedodd Andy Richards o undeb Unite: "Rydyn ni yma i edrych ar gamau brys y gallwn eu cymryd i gynnig cymorth i'r diwydiant, a chamau tymor hir i amddiffyn y diwydiant.

"Rwyf am ei wneud yn hollol eglur o ran safbwynt yr undeb, does dim gwahaniaeth barn o gwbl rhyngom ni a Tata."

Disgrifiad o’r llun,
Y Gweinidog Economi Edwina Hart fu'n cadeirio cyfarfod Tasglu rhwng yr undebau, Tata a sefydliadau eraill

Diswyddiadau

Dywedodd Ms Hart nad oedd y cyfarfod wedi edrych ar gynlluniau i ddelio gyda rhagor o ddiswyddiadau yn y diwydiant dur.

Esboniodd y gweinidog: "Nid yw'r newyddion drwg sydd weithiau'n ymledu drwoch chi yn y cyfryngau o unrhyw gymorth yn hyn.

"Petawn i'n parhau fe fyddwn am feddwl bod dyfodol cryf i mi, gan fod y gweithfeydd yno."

Ychwanegodd: "Mae popeth yno i frwydro amdano."

Dywedodd Stuart Wilkie o Tata fod y cwmni'n cymryd y "camau angenrheidiol" i ddiogelu gweddill y swyddi.