Rhybudd Llywydd y Cynulliad i aelodau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Rosemary Butler bod angen i ACau "ddangos parch"

Mae Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler wedi atgoffa Gweinidogion i ateb cwestiynau yn y Senedd a "pharchu awdurdod y gadair".

Daw ei rhybudd wedi iddi orfod gofyn i Carwyn Jones i beidio â siarad 11 o weithiau yn ystod sesiwn Cwestiynau i'r Prif Weinidog ddydd Mawrth.

Dywedodd Rosemary Butler yn ei llythyr ddydd Mercher: "Fe ddylai Gweinidogion ateb y cwestiynau sy'n cael eu rhoi iddyn nhw. Dylai aelodau eraill wrando'n gwrtais.

"Rwy'n disgwyl i bob arweinydd a phob gweinidog ddangos parch tuag at awdurdod y gadair hon pan maen nhw'n cael eu galw i drefn."

Mae hi hefyd wedi ysgrifennu at bob aelod o'r Cynulliad i'w hatgoffa o'u dyletswyddau.