Cwis: Cofio'r Cynulliad?

Cyhoeddwyd

Mae'r pumed Cynulliad yn cael ei agor yn swyddogol ar Ddydd Mawrth, 7 Mehefin. Faint ydych chi'n ei gofio am hynt a helynt gwleidyddiaeth a gwleidyddion ym Mae Caerdydd ers sefydlu'r Cynulliad cyntaf yn 1999?

1. "Bore da, ac mae hi'n fore da iawn yng Nghymru" - geiriau pwy?

disgrifiad o’r llunAlun Michael
disgrifiad o’r llunRod Richards

3. Rod Richards oedd Arweinydd cyntaf y Ceidwadwyr yn y Cynulliad ond fe ymddiswyddodd lai na thri mis fewn i'r tymor cyntaf oherwydd honiad yn ei erbyn. Beth oedd yr honiad?

ffynhonnell y llun, Thinkstock

4. Arddull areithio pwy oedd fel "robot yn dynwared Glenda Jackson yn chwarae'r Frenhines Victoria" yn ôl Martin Shipton o'r Western Mail?

6. "Be ydy'r pwrpas i mi godi yn y bore, brwsio fy nannedd, ymolchi ac eillio er mwyn dod i weithio mewn lle fel hyn?" Pwy gollodd amynedd gyda'i gyd-aelodau yn 2003. Pam?

7. Fe agorodd adeilad newydd y Cynulliad ei ddrysau ar Ddydd Gŵyl Dewi yn 2006. Yn 1997 roedd disgwyl iddo gostio £12 miliwn. Beth oedd y gost mewn gwirionedd?

disgrifiad o’r llunRhodri Glyn Thomas
disgrifiad o’r llunJohn Dixon

9. Mi gafodd dau AC o'r Democratiaid Rhyddfrydol eu hatal o'r siambr ar ôl etholiad 2011. Bu'n rhaid i John Dixon adael yn barhaol - ond pwy gafodd gadw ei sedd?

Sut hwyl gawsoch chi?

0-2 Dych chi wedi datganoli'ch hun o wleidyddiaeth Cymru

3-5 Dal i fod yn ansicr o'r gwahaniaeth rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru

5-7 Ddim yn gwrando digon a'r 'O'r Bae'

8-9 Awydd bod yn ymgeisydd ar gyfer y chweched Cynulliad?

10 Bydd Vaughan Roderick yn crynu yn ei sgidie!