Marwolaeth Ashley Talbot: Dim camau pellach

Cyhoeddwyd

Ni fydd athro gafodd ei holi yn dilyn marwolaeth bachgen 15 oed ar safle ysgol ym mis Rhagfyr 2014 yn wynebu unrhyw gamau pellach.

Cafodd Ashley Daniel Talbot ei daro gan fws mini Ysgol Maesteg, Pen-y-bont, oedd yn cael ei yrru gan Chris Brooks, athro addysg gorfforol.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod teulu'r bachgen wedi cael gwybod am y datblygiad.

Mae ymchwiliad yr heddlu i'r digwyddiad yn parhau.