Dechrau cwympo 20,000 o goed yng Ngheredigion

Bwlch Nant yr Arian Image copyright Natural Resources Wales
Image caption Fe fydd y ganolfan ymwelwyr ym Mwlch Nant yr Arian ar agor o hyd

Mae cynllun i gwympo hyd at 20,000 o goed yng Ngheredigion er mwyn atal clefyd sydd wedi eu heintio wedi dechrau.

Nod y cynllun ym Mwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth yw arafu clefyd o'r enw Phytophthora ramorum sydd wedi lledu i goed llarwydd yr ardal.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru y byddai'r ganolfan ymwelwyr ar y safle yn parhau ar agor.

Eisoes maen nhw wedi ailblannu tua 12,000 o goed ar ôl i filoedd o goed gael eu cwympo yn 2013.

Mae'r clefyd wedi effeithio ar fwy na 6,700,000 o goed yng Nghymru ers 2010.