Dwy ddynes yn yr ysbyty yn dilyn tân mewn tŷ

Cyhoeddwyd

Mae dwy ddynes wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn tân mewn tŷ yn Abergele fore Llun.

Fe gafodd y gwasanaeth brys eu galw i'r eiddo yn Gorwel am tua 04:15.

Mi lwyddodd un ddynes i ddianc o'r tân, ac fe gafodd dynes arall ei hachub gan swyddogion.

Mae'r gwasanaethau brys yn parhau i fod ar y safle, ac mae disgwyl i ymchwiliad gael ei gynnal yn ddiweddarach.