Plant 10 oed wedi eu cludo i'r ysbyty wedi i gar eu taro

  • Cyhoeddwyd

Mae dau o blant 10 oed wedi cael eu cludo i'r ysbyty ar ôl i gar wyro oddi ar ffordd, a'u taro ar y palmant.

Dywedodd yr heddlu fod gyrrwr y car Vauxhall Zafira wedi "methu â sylwi ar gerbyd llonydd" ar ochr Ffordd Llangrallo, Pencoed, cyn iddo wyro a tharo tri o blant.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad am oddeutu 14:00 ddydd Sadwrn.

Fe aethpwyd ag un plentyn i Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, ac un arall i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, tra llwyddodd y trydydd plentyn, 11 oed , i osgoi dioddef unrhyw anafiadau.

Mae'r ddau blentyn a anafwyd wedi dioddef toriadau a chleisiau, a chawson eu cadw yn yr ysbyty dros nos ar gyfer arsylwadau yn unig.

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio.