Dadl ar fynediad Trump i'r DU

James Williams
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Wrth i'r ymgyrchu gwleidyddol ar gyfer dewis ymgeiswyr y democratiaid a'r gweriniaethwyr yn etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau gynhesu, mae llawer o'r sylw ym mynd i gyfeiriad Donald Trump.

Mae'n debyg bod cefnogwyr y Blaid Weriniaethol yn hoffi'r hyn maen nhw'n weld gan fod yr arolygon barn yn awgrymu mai Trump yw'r ffefryn i gael ei ddewis fel ymgeisydd y gweriniaethwyr ar gyfer yr etholiad.

Mae yna ddicter tuag at wleidyddiaeth a gwleidyddion Washington DC - teimlad nad ydyn nhw'n dweud y gwir, yn ceisio rhoi spin ar bopeth, ac yn cuddio y tu ôl i gywirdeb gwleidyddol.

Nid dyna ffordd Mr Trump, ac mae wedi sarhau nifer gyda'i sylwadau ar ferched, hoywon, Mecsicanwyr ac yn bennaf, Mwslemiaid.

Yn dilyn ei sylwadau ar aelodau o'r ffydd Fwslemiaid fis diwethaf, arwyddodd bron i 600,000 o bobl ddeiseb yn galw ar lywodraeth y DU i atal Donald Trump rhag cael mynediad i Brydain.

Yn ôl y rheolau, mae'n rhaid i ASau ystyried cynnal dadl yn y Senedd ar unrhyw ddeiseb sydd wedi ei llofnodi gan fwy na 100,000 o bobl - oherwydd y teimladau cryfion, penderfynwyd cynnal y ddadl ac Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn fydd yn arwain y ddadl honno.

Yn amlwg, dyw Paul Flynn ddim yn gefnogol o Trump. Ond er y bydd e'n cyflwyno dadl y rheiny sydd am wahardd Trump rhag dod yma, mae e'n cytuno gyda'r ddeiseb arall - sydd wedi cael ei llofnodi gan tua 40,000 o bobl - yn dweud mai gwell fyddai dadlau am rai o sylwadau'r biliwnydd.

Does dim dwywaith bod ymgyrch Donald Trump - am resymau da neu ddrwg - yn denu sylw ar draws y byd.

Cawn weld dros y misoedd nesaf os fydd y sylw hwnnw'n ddigon i weld e'n camu i'r Tŷ Gwyn.